THÔNG TIN CHI TIẾT VỀ GIẢI CHẠY:
PHÍ ĐĂNG KÝ THAM GIA
5KM: 300,000 VNĐ
10KM: 400,000 VNĐ
(Toàn bộ phí chạy sẽ được quyên góp cho Quỹ bảo trợ trẻ em Việt Nam)