Mỗi đăng ký thành công, người tham gia sẽ nhận được những quyền lợi sau đây:

  1. 01 BIB chạy (không có chip)
  2. 01 áo Vietnam Airlines Run For Love, phiên bản giới hạn
  3. Nước uống, nước điện giải, hoa quả bù năng lượng  trong lúc tham gia giải chạy
  4. Hỗ trợ y tế từ BTC trong giải chạy
  5. Bảo hiểm khi tham gia giải chạy
  6. Ảnh miễn phí từ BTC
  7. Các hỗ trợ khác từ BTC
  8. Toàn bộ phí chạy sẽ được quyên góp cho Quỹ Bảo trợ trẻ em Việt Nam