Cung đường
23/09/2022 - 00:13

Cự ly và cung đường:

5 km: Xuất phát tại vườn hoa Lý Tự Trọng, chạy theo đường Nguyễn Đình Thi về phía Trích Sài, qua km số 2, đến điểm bệnh viện Medlatec quay đầu, chạy lại về phía vườn hoa Lý Tự Trọng và về đích tại điểm xuất phát.

10 km: Xuất phát tại vườn hoa Lý Tự Trọng, chạy theo đường Nguyễn Đình Thi về phía Trích Sài, qua điểm quay đầu cự ly 5km tại bệnh viện Medlatec, qua km số 4, quay đầu tại chùa Vạn Niên, chạy lại về phía điểm quay đầu cự ly 5km và về đích tại điểm xuất phát vườn hoa Lý Tự Trọng.

THÔNG TIN CHI TIẾT VỀ GIẢI CHẠY:
PHÍ ĐĂNG KÝ THAM GIA
5KM: 300,000 VNĐ
10KM: 400,000 VNĐ
(Toàn bộ phí chạy sẽ được quyên góp cho Quỹ bảo trợ trẻ em Việt Nam)