CỰ LY 10 KM

Mọi người

10 KM

- Xuất phát/Đích: Vườn hoa Lý Tự Trọng, Tây Hồ, Hà Nội
 
- Đường chạy: Vườn hoa Lý Tự Trọng (xuất phát) - Nguyễn Đình Thi - Trích Sài - Lạc Long Quân - Quay đầu tại Chùa Vạn Niên - Lạc Long Quân - Trích Sài - Nguyễn Đình Thi - Vườn hoa Lý Tự Trọng (đích)


- Thời gian


+ 05:20 Tập trung tại vạch Xuất phát
+ 05:30 Thông báo thông tin cơ bản về đường chạy 10 km
+ 05:40 Khởi động
+ 05:45 Xuất phát
+ 09:00 Đóng đường đua


- Bản đồ Đường chạy:
TIN LIÊN QUAN
CỰ LY 21 KM BÁN MARATHON
11.07.2023 - 11:47
CỰ LY 5 KM
11.07.2023 - 11:47