CỰ LY 5 KM

Mọi người

5 KM

- Xuất phát/Đích: Vườn hoa Lý Tự Trọng, Tây Hồ, Hà Nội


- Đường chạy: Vườn hoa Lý Tự Trọng (xuất phát) - Nguyễn Đình Thi - Trích Sài - Quay đầu trên phố Trích Sài - Trích Sài - Nguyễn Đình Thi - Vườn hoa Lý Tự Trọng (đích)

 
- Thời gian


+ 05:30 Tập trung tại vạch Xuất phát
+ 05:45 Thông báo thông tin cơ bản về đường chạy 5 km
+ 05:50 Khởi động
+ 06:00 Xuất phát
+ 09:00 Đóng đường đua
 
- Bản đồ Đường chạy:
TIN LIÊN QUAN
CỰ LY 10 KM
11.07.2023 - 11:47
CỰ LY 21 KM BÁN MARATHON
11.07.2023 - 11:47